17 Temmuz, Bilim Komisyonu. Luca Barbera ile röportaj

Luca Barbera Multysystem Bilim Komisyonu’nun başkanıdır.

Kendisiyle birlikte yetkinlik noktalarının uygulanması için çalışan ekibin yaptığı sunumdan sonra, bu yapının önemini anlamamızı sağlayacak bazı faydalı öğeleri inceledik.

Kurucu öğeler

“Bilim Komisyonu iki gerekçeyle doğdu. Bunlardan birincisi etik ve teknik karaktere sahiptir. Komisyon, şirketin özbilinci olma rolünü üstlenir. Geliştirilen ürünlerin geçerliliğini, protokollerin tutarlılığını sürekli olarak değerlendirerek bunları müşterilerimizin hedef kitlelerinin yeni ihtiyaçlarına uygun hale getirme görevini üstlenir.”, diye açıklıyor Barbera.  Bu nedenle, bu rol Multysystem’in yürüttüğü araştırmanın geçerliliği ve bunun ürettiği sonuçlar için garantör haline gelir.