Biyomalzemeler

Ekuin kolajeninde Biopad membran

BIOPAD kolajen membran, bütün diş cerrahisi alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. BIOPAD, liyofilize edilmiş ve steril ekuin kaynaklı 1 numaralı tipte heterolog natif kolajen olup, 5 × 5 cm’lik uygulama alanlarına kolayca uyarlanabilen membranlar biçimindedir. BIOPAD zarının koruma süresi, 2-3 hafta olup bu sürenin bitiminde zar çözünmeye başlar. BIOPAD membranı, hemostat olarak işlev gören kolajen sayesinde greft alanına mükemmel şekilde yapıştığından, vidalarla stabilizasyon gerektirmez. BIOPAD, membran olmanın ötesinde, alveoların hacmini korumak ve pıhtılaşmayı başlatmak için ekstraksiyon sonrası bölgelerde kullanılır. BIOPAD’ın etkileri çok yönlüdür:

Hemostatik etki: trombositlerin ve büyüme faktörlerinin aktivasyonu

Destek etkisi: Fibroblastik ve granülasyon dokusu proliferasyonları için destek

Biyolojik uyaran etkisi: fibronektin, fibroblastlar, monositler ve kolajen aktivasyonu

Anjiyojenik etki: Kılcal neoformasyonun stimulasyonu.

5 x 5 cm’lik paket başına 3 ünite içerir. % 22 KDV