Klasik Bağlantılı Bifazik İmplantlar

1.KISIM

Klasik Bağlantılı Bifazik İmplantlar / Biphasic Classic Connection

Klasik bağlantıya sahip iç altıgen Multysystem® implantlar, yedi farklı implant türünü içeren beş özel hatta, yani  ST, P-ST, NST, P-NST ve TM’ye bölünmüştür. ST, NST ve TM hatları yumuşak dokuların biyouyumluluklarını kolaylaştırmak için, boyun terminal kısmı 0,8 mm cilalanmış; konik yapıda bifazlı kendiliğinden çeken implantlardan oluşur. P-ST ve P-NST hatları, ele alınan boyun yüzeyiyle ayrışırlar ve platform anahtarlama tekniği için tasarlanmışlardır.

1.0 ST (standart)

Hafifçe konik bir profile sahiptir ve çapı 3.6 mm olan birleşik silindirik yapıda bir başlığı bulunur.  Apikal kısımda kendiliğinden klavuz çekerek anti-döngüsel işlevi kolaylaştıran, uzunlamasına üç freze vardır. 1.0 mm’lik diş yüksekliği anında birincil sabitlik sağlar. Yumuşak dokuların biyouyumluluklarını kolaylaştırmak amacıyla boyun 0,8 mm yüksekliğe kadar cilalanır. Konik 1.0 ST implant, hem merkezi hem de alt ya da üst yanal bölgelerde, D1 ve D2 kemik tiplerinin varlığında endikedir.

Konik implant 1.0 P-ST (Platform anahtarlama)

Bu implantların yenilikçi tasarımı, platform anahtarlama tekniği için düşünülmüştür. 1.0 P-ST ve P-NST Konik İmplantlar, özellikle arka-yanal bölgelerde, dikey kemik varlığnın az olduğu yerlerde endikedir, kemik hacimlerinin dikey olarak arttırılması için cerrahi tekniklere başvurulmasına gerek bırakmaz. 1.0 P-ST ve P-NST Konik İmplantlar, maksiller sinüs yükselmesi durumu da dahil olmak üzere, D1 ve D2 türü kemiklerinin varlığında endikedir. Seçilen implantın, P-ST hattının Kısa ölçülerine ait olması durumunda, mono-implant olarak kullanılması önerilir.

1.0 NST

Konik implant 1.0 NST (yeni standart)

Hafifçe konik profidedir.  Başlangıç çapı 4.0 mm olup konik gövdeli birleşik başlığa sahiptir. Apikal kısımda kendiliğinden klavuz çekerek anti-döngüsel işlevi kolaylaştıran, uzunlamasına üç freze vardır. 1.0 mm’lik diş yüksekliği anında birincil sabitlik sağlar. Boyun, protezin oluşumunu kolaylaştırmak için havşa başlıdır, böylelikle estetik fonksiyonunu iyileştirmiştir. Yumuşak dokuların biyolojik uyumluluğunu kolaylaştıran 0,8 mm’lik cilalı kısımdan önce, boynun son kısmı üzerinde mikro-boğazların varlığı, kortikal üzerinde daha büyük oranda birincil sabitlik sağlar. Konik 1.0 NST implant, maksiller sinüs yükselmesi durumu da dahil olmak üzere D1 ve D2 tipi kemiklerin varlığında endikedir.

Konik İmplant 2.0 NST (yeni standart)

Konik profildedir. Başlangıç çapı 4.0 mm olup konik gövdeli birleşik başlığa sahiptir. Apikal-koronal anlamda daha iyi bir vasküler tropizme olanak tanıyan iki uzunlamasına freze vardır. Daha büyük diş genişliği ve 2,0 mm diş yüksekliği anında birincil sabitliği desteklemektedir. Boyun, protezin oluşumunu çabuklaştırmak için havşa başlıdır, böylelikle estetik fonksiyonunu iyileştirmiştir. Yumuşak dokuların biyolojik uyumluluğunu kolaylaştıran 0,8 mm’lik cilalı kısımdan önce, boynun son kısmı üzerinde mikro-boyunların varlığı, kortikal üzerinde daha büyük oranda birincil sabitlik sağlar. Konik İmplant 2.0 NST,  ekstraksiyon sonrası bölgelerde ve maksiller sinüs yükselmesinde; D3 ve D4 tipi kemiklerin varlığında endikedir.

1.0 P-NST

Konik implant 1.0 P- NST (Platform anahtarlama)

Bu implantların yenilikçi tasarımı, platform anahtarlama tekniği için düşünülmüştür. 1.0 P-ST ve P-NST Konik İmplantlar, özellikle arka-yanal bölgelerde, dikey kemik varlığnın az olduğu yerlerde endikedir, kemik hacimlerinin dikey olarak arttırılması için cerrahi tekniklere başvurulmasına gerek bırakmaz. 1.0 P-ST ve P-NST Konik İmplantlar, maksiller sinüs yükselmesi durumu da dahil olmak üzere, D1 ve D2 türü kemiklerinin varlığında endikedir. Seçilen implantın, P-ST hattının Kısa ölçülerine ait olması durumunda, mono-implant olarak kullanılması önerilir.

 

1.0 TM

Konik İmplant 1.0 TM (büyütülmüş başlık)

Hafifçe konik profidedir,  Başlangıç çapı 4.5 mm olup konik gövdeli birleşik başlığa sahiptir. Apikal kısımda kendiliğinden klavuz çekerek anti-döngüsel işlevi kolaylaştıran, uzunlamasına üç freze vardır. 1.0 mm’lik vida diş yüksekliği anında birincil sabitlik sağlar. Boyun, protezin oluşumunu kolaylaştırmak için havşa başlıdır, böylelikle estetik fonksiyonunu iyileştirmiştir. Yumuşak dokuların biyolojik uyumluluğunu kolaylaştıran 0,8 mm’lik cilalı kısımdan önce, boynun son kısmı üzerinde mikro-boğazların varlığı, kortikal üzerinde daha büyük oranda birincil sabitlik sağlar. Konik 1.0 NST implant, maksiller sinüs yükselmesi durumu da dahil olmak üzere D1 ve D2 tipi kemiklerin varlığında endikedir.

 

2.0 TM

Konik İmplant 2.0 TM (büyütülmüş başlık)

Konik profilde olup, başlangıç çapı 4.5 mm olan konik-gövdeli birleşik başla, apikal-koronal anlamda daha iyi bir vasküler tropizme olanak tanıyan iki uzunlamasına frezeye sahiptir. Daha büyük vida diş genişliği ve 2,0 mm diş yüksekliği anında birincil sabitliği desteklemektedir. Boyun, protezin oluşumunu çabuklaştırmak için havşa başlıdır, böylelikle estetik fonksiyonunu iyileştirmiştir. Yumuşak dokuların biyolojik uyumluluğunu kolaylaştıran 0,8 mm’lik cilalı kısımdan önce, boynun son kısmı üzerinde mikro-boğazların varlığı, kortikal üzerinde daha büyük oranda birincil sabitlik sağlar. Konik İmplant 2.TM,  ekstraksiyon sonrası bölgelerde D3 ve D4 tipi kemiklerin varlığında endikedir ve ani cerrahi prosedür tekniğini kolaylaştırır.