Monofazik İmplantlar

Monofazik İmplantlar

Monofazik hat, hem hareketli hem de sabit protezlerin hemen uygulanmasını sağlayan, önceden oluşturulmuş protez dayanağının iki farklı biçimi ile nitelenen, sabit dayanaklı, kendiliğinden çeken, transmukosal ve hemen yüklemeli implantlardan oluşur. Hareketli protezlerin sabitlenmesinde küre şeklinde, dayanaklı, iki tip implant vardır: 2.5 ve 3.0 mm çapında mini MFS implantları ve 3.5 ve 4.0 mm çapında MFS implantları. MF sabit protez çözümleri hattı, 2.5 ve 3.0 mm çapında MFD düz dayanaklı mini implantlarlar ve MFD düz dayanaklı implantlarla tamamlanmaktadır. Dayanağı 8 mm uzunluğundaki yeni hat MFD-L, intraoral kaynak yoluyla çimentolu protez veya stabilize bar çözeltileri ile tekli veya çoklu rehabilitasyonlarda klinik kullanıma izin verir.

Mini implant 1.0 MFS (küre biçiminde sabit dayanaklı) transmukosal ve takma diş için kendiliğinden çeken- Micro küre biçiminde 0 1,8

Konik profilde olup, apikal kısmında kendiliğinden klavuz çekerek anti-döngüsel işlevi kolaylaştıran, uzunlamasına frezeler bulunur. Bunlardan ikisi 2,5mm çapındaki, üçü ise 3,00 mm çapındaki mini implantlardadır. 1,0 mm’lik diş yüksekliği anında birincil sabitlik sağlar. 1.8 mm çaplı küresel mikro dayanak ve tutucu kapağının yapısı, küçük protez alanların varlığında bile etkili bir çözümdür. MFS Mini İmplant, atrofik mandibular krestlerin varlığında dahi, alt çene hareketli protezlerin hemen stabilize edilmesi durumlarında, D1 ve D2 türündeki kemiklerinin varlığında endikedir.

  • MFS

2.0 MFS İmplant (sabit küre biçiminde dayanak ) transmukosal ve takma diş için kendiliğinden çeken-

Micro küre biçiminde 0 1,8

Konik profidedir. Apikal-koronal tarafta daha iyi bir vasküler tropizm sağlamaya yarayan, uzunlamasına iki freze bulunur. Diş genişliğinin daha fazla olması ve 2.0 mm’lik diş yüksekliği anında birincil sabitlik sağlarlar. 1.8 mm çaplı küresel mikro dayanak ve tutucu kapağının yapısı, ileri düzeyde protez sabitliği sağlayabilecek etkili bir çözüm sunarlar. MFS İmplant, D3 ve D4 tipi kemiklerin varlığında, hareketli protezlerin hemen sabitlenmesi durumunda endikedir.

  • MFD

Mini İmplant 1.0 MFD (sabit düz abutment) transmukosal ve kendiliğinden çeken

Konik profilde olup, apikal kısmında kendiliğinden klavuz çekerek anti-döngüsel işlevi kolaylaştıran, uzunlamasına frezeler bulunur. Bunlardan ikisi 2,5mm çapındaki, üçü ise 3,00 mm çapındaki mini implantlardadır. 1.0 mm’lik diş yüksekliği anında birincil sabitlik sağlar. Abutmentin şekli, kenar başına 2,0 mm ve yüksekliği 5,0 mm olan düz bir karedir. Dişler arası boşlukların sınırlı olduğu durumlarda dahi klinik kullanıma izin verir. MFD Mini İmplant, sabit geçicilerin hemen uygulanması için, barlı protezler için ve bir bikortikal implant olarak, kesici bölgelerdeki düşük gerilim alanlarında D1 ve D2 tipi kemiklerinin varlığında endikedir.

  • MFD

Mini İmplant 2.0 MFD (sabit düz dayanaklı) transmukosal ve kendiliğinden çeken

Konik profidedir. Apikal-koronal tarafta daha iyi bir vasküler tropizm sağlamaya yarayan, uzunlamasına iki freze bulunur. Diş genişliğinin daha fazla olması 2.0 mm’lik diş yüksekliği anında birincil sabitlik sağlarlar. Dayanağın şekli, kenar başına 3,0 mm ve yüksekliği 5,0 mm olan düz bir karedir, tekli ve çoklu rehabilitasyonlarda klinik kullanıma izin verir. MFD İmplant, intraoral kaynak yoluyla çimentolu protez veya stabilize bar çözeltileri için D3 ve D4 tipi kemiklerinin varlığında endikedir.

  • MFD-L

İmplant 1.0 MFD-L (sabit uzun düz dayanaklı) transmukosal ve kendiliğinden çeken

Konik profidedir. Apikal-koronal tarafta daha iyi bir vasküler tropizm sağlamaya yarayan, uzunlamasına frezeler bulunur. 1.0 mm’lik diş yüksekliği anında birincil sabitlik sağlar ve D1 ve D2 tipteki kemikler için endikedir. 8 mm uzunluktaki dayanağın biçimi, intraoral kaynak yoluyla çimentolu protez veya stabilize bar çözeltileri, tekli ve çoklu reabilitasyonlarda klinik kullanımına izin verir.